Kornela Makuszyńskiego dzisiaj wspominamy jako autora bajek i powieści dla dzieci, które przetrwały próbę czasu. „Szaleństwa panny Ewy”, „Awantura o Basię”, „Szatan z VII klasy” i Koziołek Matołek nadal wzruszają i bawią kolejne pokolenia czytelników. Makuszyński przed II wojną światową był jednak postrzegany jako doskonały recenzent teatralny, felietonista i literat, człowiek pióra zaangażowany w działalność społeczną. Po wojnie spotkał go los autorów niepokornych, którzy nie zgadzali się na pisanie peanów pochwalnych wobec nowej władzy. Nie wznawiano jego twórczości, wycofywano z bibliotek, skazano na zapomnienie.
Sylwetkę pisarza „ze słońcem w herbie” przypomniano w programie „Nie sposób nie lubić Kornela” z cyklu „Osobistości świata literatury, kultury i sztuki”, który odbył się 5 czerwca 2018 roku w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Fundacji Ekspert-Kujawy.