„Chcemy całego życia…!” – tak w jednym ze swoich tekstów publicystycznych nawoływała Zofia Nałkowska, dając tym samym dowód temu, że kobiety w Polsce nie są traktowane na równi z mężczyznami. Było to w roku 1907. A jak jest dziś? Czy coś zmieniło się w tej kwestii? Ile jest jeszcze do zrobienia?

Na te i inne pytania dotyczące praw kobiet w Polsce i na świecie odpowie dr Aneta Niewęgłowska z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. 7 grudnia br. o godzinie 11:00 wygłosi ona miniwykład pod tytułem „Chcemy całego życia. Kilka słów o równouprawnieniu kobiet w Polsce na przełomie XIX i XX wieku”. Dr Aneta Niewęgłowska zajmuje się historią społeczną XIX i początków XX wieku, statusem społeczno-prawnym kobiet, szkolnictwem żeńskim na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem zaboru pruskiego. Jest autorką książki: Średnie szkolnictwo żeńskie w Prusach Zachodnich w latach 1815-1914.

Wykład zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nowa Para Butów” w ramach obchodów 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety.

Chcemy całego Życia