Już po raz kolejny nasza książnica włącza się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. W tym roku podczas 11. edycji wspólnie przeczytamy Ballady i romanse Adama Mickiewicza.

Cykl Ballady i romanse powstał w latach 1819 – 1821. Zbiór utworów został wydany dwieście lat temu w 1822 roku w I tomie Poezyj. Data ta stała się ważna dla polskiej literatury, gdyż wraz z wydaniem zbioru w Polsce została zapoczątkowana epoka romantyzmu. W skład I tomu Poezyj wchodzą między innymi utwory Pierwiosnek, Romantyczność, Świtezianka czy Pani Twardowska.

Wiersze zaprezentują przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych instytucji kultury, a także  odbędzie się montaż słowno – muzyczny Państwa Wandy i Eugeniusza Rzyskich.

Inowrocławskie Narodowe Czytanie odbędzie się w Parku Solankowym na mostku prowadzącym przez staw do tężni, 3 września br. (sobota) w godz. 14.30 – 17.00. Impreza ma charakter otwarty. Zachęcamy do zabrania ze sobą własnego egzemplarza „Ballad i romansów” – każda przyniesiona książka otrzyma wzór pamiątkowego stempla. Podczas wydarzenia odbędzie się również kiermasz książek używanych.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

plakat