W listopadzie 2014 roku obchodzimy 50-lecie pierwodruku „Tanga”, jednej z najbardziej znanych sztuk teatralnych nie tylko w dorobku Sławomira Mrożka, ale w całej polskiej dramaturgii. Z tej okazji zapraszamy do Saloniku Literacko-Artystycznego (przy ul. Kilińskiego 16) na wystawę czynną do 28 listopada. Zobaczyć na niej można egzemplarz „Dialogu” z pierwodrukiem sztuki i  inne rzadkie wydania dzieł pisarza, w tym książki obcojęzyczne.
Ramy ekspozycyjne wypełnia dwadzieścia oryginalnych afiszy do sztuk Mrożka, pochodzących ze zbiorów Galerii Plakatu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorami prac z lat 1963-2012 są  mistrzowie polskiej szkoły plakatu (Jan Młodożeniec, Waldemar Świerzy, Franciszek Starowieyski), ich następcy (np. Jerzy Czerniawski, Mieczysław Górowski) i kontynuatorzy (m.in. Leszek Żebrowski, Andrzej Pągowski). Artystyczne próby wybitnych polskich grafików uzupełniają reprodukcje rysunków samego Mrożka. Zdobiąc jedną ze ścian Saloniku, przypominają o ciętym, lapidarnym i błyskotliwym poczuciu humoru ich twórcy.
Najważniejszą częścią ekspozycji, czyniąc ją unikalną nie tylko w skali lokalnej, są prezentowane po raz pierwszy publicznie oryginały ponad 20 listów i pocztówek Sławomira Mrożka do rodziny w Inowrocławiu. Ich lektura pozwala odkryć nieznane karty biografii artysty (np. wiersz napisany w wieku 11 lat, niezrealizowane plany przyjazdu do Inowrocławia). Tekst i rysunki w prezentowanej korespondencji dowodzą oryginalności, poczucia humoru i pisarskiego talentu Mrożka także w sztuce epistolografii.
Dzięki życzliwej pomocy pana Piotra Strachanowskiego, który pierwszy na łamach prasy opisał związki rodzinne pisarza z Inowrocławiem, pracownicy naszej Biblioteki mogli skontaktować się z panią Jadwigą Fengler, która wraz z synem Marcinem Fenglerem jest właścicielką cennej dla wszystkich miłośników literatury korespondencji. Bezinteresowna zgoda państwa Fenglerów na prezentację rodzinnych pamiątek, cenne rady i opowieść pani Jadwigi Fengler o więzach łączących jej rodzinę z pisarzem, którą usłyszeliśmy podczas wernisażu 4 listopada, sprawiły, że mieszkańcy Inowrocławia i kuracjusze mogą poznać „Mrożka na afiszu”.
W związku z wyjątkowym charakterem wydarzenia Honorowy Patronat nad wystawą objął Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza,a patronat medialny – gazeta „Nasze Miasto Inowrocław”, portal inianie.pl i Telewizja Miejska. Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji w godzinach pracy Saloniku Literacko-Artystycznego.

{webgallery} „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! „Mrożek na afiszu” - prapremiera światowa! {/webgallery}