Biblioteka poszukuje chętnych osób do prowadzenia, w formie wolontariatu zajęć z dziećmi w wieku 7-12 lat w ramach „Akcji Lato 2016”. Mile widziani studenci i absolwenci pedagogiki. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i piątki, w lipcu i sierpniu, w godzinach 11:00-13:00. Gwarantujemy satysfakcję, pracę w przyjaznej i sympatycznej atmosferze z zaangażowanymi ludźmi, zaplecze do prowadzenia zajęć (rzutnik, ekran, połączenie z Internetem, materiały i pomoce), możliwość zdobycia doświadczenia i zaświadczenia o odbyciu wolontariatu oraz referencji.

Osoby chętne prosimy o osobiste złożenie formularza zgłoszenia, pobranego ze strony www.jan-kasprowicz.bmino.pl w Administracji Biblioteki przy ul. Kilińskiego 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Dodatkowe informacje można uzyskać od Agnieszki Kozik pod nrem tel. (52) 35-73-698 lub mailowo akozik@bmino.pl Zapraszamy!

OPIS WOLONTARIATU

Nazwa organizacji

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Rodzaj wolontariatu

Prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 7 – 12 lat w ramach „Akcji Lato 2016”

Rodzaj pracy

Praca z dziećmi, organizacja, przygotowanie i realizacja zajęć

Miejsce odbywania wolontariatu

Inowrocław, Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród” ul. Kilińskiego 16

Inowrocław, Filia nr 2 dla Dzieci ul. Wojska Polskiego 5

Inowrocław, Filia nr 7 ul. Marulewska 7

Warunki odbywania wolontariatu

Poszukujemy osób, które w okresie wakacyjnym chciałyby związać
się z Biblioteką.

Wystarczy aby wolontariusz zdecydował się prowadzić zajęcia dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek) w godzinach 1100-1300, szczegóły do ustalenia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zwracamy kosztów dojazdu do placówek.

Zakres obowiązków

Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci.

Wymagania

Wymagane dobre chęci, pozytywne nastawienie i kreatywność.

Prowadzenie zajęć opiera się głównie na zabawie.

Mile widziani studenci i absolwenci pedagogiki.

Korzyści

Włączając się w pracę ramach „Akcji Lato 2016” zyskuje
się doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu oraz referencje.

Rozwój kompetencji

Prowadzący zajęcia nabywa umiejętności organizacji czasu wolnego dzieci.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Kozik

akozik@bmino.pl

Tel. (52) 35-73-698

Sposób aplikowania

Osobiste złożenie formularza zgłoszenia pobranego ze strony www.jan-kasprowicz.bmino.pl w Administracji Biblioteki ul. Kilińskiego 16, Inowrocław, od poniedziałku do piątku godz. 700 – 1500.

Termin przyjmowania zgłoszeń

Do 22 czerwca 2016 r.