Fenomen popularności utworów Marii Rodziewiczówny tkwi zapewne w podejmowanej tematyce jak również przynależności samej pisarki do kręgu kultury kresowej. To, co ocala twórczość autorki od zapomnienia, to wbrew pozorom nie tylko popularne wśród czytelników wątki romansowe i baśniowe, ale wciąż bliska Polakom historia Kresów. Maria Rodziewiczówna opublikowała około 30 książek, które zdobyły wielką popularność. Nazywano ją „Sienkiewiczem w spódnicy”, ponieważ tak jak autor trylogii pisała „ku pokrzepieniu serc”.
Na spotkaniu z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, z cyklu „Książki to okręty myśli…”, które miało miejsce dnia 6 listopada 2019 roku, przedstawiona została krótka biografia pisarki i charakterystyka najważniejszych utworów w jej literackim dorobku.