Tematem listopadowego spotkania była książka Waltera Tevisa pt. „Gambit królowej”, która przenosi nas do szachowego świata. To historia Beth Harmon, która w wieku ośmiu lat trafiła do sierocińca i tam przez przypadek dowiedziała się czym są szachy oraz odkryła, że ma do nich niezwykły talent. Lektura zachęca do posiadania pasji, które czasem stają się treścią życia. Pokazuje też los młodej dziewczyny, która mimo trudnej sytuacji życiowej nie poddaje się i konsekwentnie dąży do kolejnych celów i sukcesów.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 16 grudnia o godzinie 15:00. Będziemy rozmawiać o książce Karoliny Głogowskiej i Katarzyny Troszczyńskiej pt. „Zanim cię zapomnę”.