W 2016 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił kampanię społeczną pod hasłem „Krajobraz mojego miasta”. Zainaugurował ją film pod takim samym tytułem. Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na istniejące problemy, czy mankamenty występujące w polskiej przestrzeni publicznej. Kampania ma zachęcić do zmian w krajobrazie polskich miast, ochrony dziedzictwa lokalnego i odpowiedzialnego zarządzania miejscami pamięci, zielenią miejską czy miejscami zabytkowymi.

Film „Krajobraz mojego miasta” można obejrzeć na platformie YouTube Narodowego Instytutu Dziedzictwa (https://www.youtube.com/watch?v=OttpAG46FTY).

Więcej informacji  na temat kampanii znajdą Państwo na stronie http://krajobrazmojegomiasta.pl/