Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza

ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel/fax: (052) 357-36-98

e-mail: wypozyczalnia@bmino.plW sprawie informacji i prolongaty książek

e-mail: biblioteka@bmino.plW sprawach administarcyjnych

 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w każdy wtorek w godz. 9.00- 14.00.

Jeżeli dzień przyjęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przyjęcia odbywają
się w następnym dniu roboczym.

W czasie nieobecności Dyrektora interesantów przyjmuje Jego Zastępca.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do Urzędu:
Adres skrytki podawczej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, za pomocą której możliwe jest wnoszenie podań w formie elektronicznej:
/bminowroclaw/SkrytkaESP
Link do formularza ogólnego, za pośrednictwem którego można komunikować się z Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu:
pismo ogólne
W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) bezpłatnego konta użytkownika. Składany dokument podpisać można podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Otrzymanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP na platformie EPUAP wymaga złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego, wraz z załącznikami, jaki doręczyć można korzystając z platformy EPUAP to 5 MB.
Skuteczne wniesienie pisma do Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu potwierdzane jest automatycznie wydawanym Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP).

 


 

Czytelnia Biblioteki Głównej wraz z Czytelnią Czasopism

ul. Kilińskiego16, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 357-46-38

e-mail: czytelnia@bmino.pl

 


 

Czytelnia Regionalna Biblioteki Głównej

ul.Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 356-77-01

e-mail: regionalna@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Wypożyczalnia Biblioteki Głównej

ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 357-93-89

e-mail: wypozyczalnia@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”

ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 352-72-37

e-mail: oddzialdladzieci@bmino.pl

 


 

Salonik Literacko-Artystyczny

Stanowisko ds. Bibliograficzno-Informacyjnych

ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 357 52 49

e-mail: bibliograficzny@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 1

ul. Wilkońskiego 32, 88-100 Inowroclaw

tel. (52) 357-64-70

e-mail: filia1@bmino.pl

 


Biblioteka Miejska Filia nr 2

ul. Chemiczna 9, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 515-65-07

e-mail: filia2@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 2 dla Dzieci

ul. Wojska Polskiego 5, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 352-04-55

e-mail: filia2d@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 3

ul. Szarych Szeregów 2, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 352-19-03

e-mail: filia3@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 4

ul. Poprzeczna 29, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 357-51-08

e-mail: filia4@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 5

ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 354-52-69

e-mail: filia5@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 7

ul. Marulewska 7, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 357-32-45

e-mail: filia7@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Filia nr 12

ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 352-72-37

e-mail: filia12@bmino.pl

 


 

 

Biblioteka Miejska Dział Instrukcyjno – Metodyczny

ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 357-44-88

e-mail: a.konczal@bmino.pl; j.strzelecka@bmino.pl

 


Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 357-44-88

e-mail: gromadzenie@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Księgowość

ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 357-93-89

e-mail: ksiegowa@bmino.pl

 


 

Biblioteka Miejska Informatyka

ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel. (52) 357-46-38

e-mail: informatyka@bmino.pl