UWAGA! TERMIN NA DOSTARCZENIE PRAC KONKURSOWYCH ZOSTAŁ – DECYZJĄ ORGANIZATORA – WYDŁUŻONY DO DNIA 29 SIERPNIA BR. (WŁĄCZNIE)

Zapraszamy osoby dorosłe do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Konfrontacje”, inspirowanym dorobkiem Stanisława Droszcza, fotografa, dokumentującego życie codzienne miasta oraz jego ważne wydarzenia.

Celem konkursu jest przypomnienie postaci dokumentalisty, przedstawienie miejsc i obiektów uwiecznionych przez Stanisława Droszcza z I poł. XX wieku, ich zestawienie i porównanie ze współczesnym krajobrazem Inowrocławia.

Jeden uczestnik może dostarczyć osobiście lub nadesłać na płycie CD lub DVD na adres organizatora maksymalnie do 2. fotografii do 27 sierpnia br. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i mieć nie mniej niż 12 mln pikseli.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zdjęcia inspirowanego pocztówkami Stanisława Droszcza (ich wykaz znajduje się w załączniku nr 1 i 1a do regulaminu), tj. autorskiego ujęcia, współczesnego widoku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Ich prace wraz z innymi, wyłonionymi przez jury, zostaną zaprezentowane we wrześniu na wystawie plenerowej w inowrocławskich Solankach.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (52) 356-77-01 lub pisząc na adres e-mail: regionalna@bmino.pl

Konkurs realizowany w ramach projektu „Fotograficzne konfrontacje ze Stanisławem Droszczem”, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

REGULAMIN

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a