Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Ta przerażająca prognoza na pewno nie dotyczy języka polskiego!

21 lutego, czyli Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Saloniku Literacko-Artystycznym zgromadzili się miłośnicy polskiej mowy. Świętowanie rozpoczął spektakl w reżyserii Elżbiety Piniewskiej pt. „Nasza Ojczyzna Polszczyzna”. Pełen łamańców językowych, zabaw słownych i związanych z nimi śmiesznych sytuacji występ – w wykonaniu aktorów z Inowrocławskiego Teatru Otwartego – rozbawił wszystkich uczestników wydarzenia. Ale nie był to koniec atrakcji! Chwilę później każdy chętny miał możliwość sprawdzenia swojej znajomości gwary kujawskiej rozwiązując krzyżówkę lub odpowiadając na quizowe pytanie. Wszyscy ci, którzy udowodnili, że z językiem polskim są „za pan brat” otrzymali drobne upominki.