W roku 2017 mija 140. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci Bolesława Leśmiana. To dobra okazja do zorganizowania Festiwalu „Zmyśmian”. Inowrocławianie i goście naszego miasta od końca sierpnia do początku listopada będą mogli wziąć udział w cyklu dziesięciu imprez, z których po dwie odwoływać się będą do jednego z pięciu zmysłów: wzroku (warsztaty książki obrazkowej, wystawa), słuchu (warsztaty literacko-rapowe, konkurs recytatorski), węchu (lekcja połączona z zawodami dla dzieci, warsztaty zapachowo-perfumiarskie), smaku (warsztaty botaniczno-kulinarne, konkurs na najlepszy chleb), dotyku (akcja promująca czytelnictwo w mediach społecznościowych, pokaz i warsztaty tanga). Każde wydarzenie w ramach festiwalu nawiązywać będzie do twórczości Leśmiana, który był mistrzem poetyckiego opisu zmysłowych doznań. Szczegółowy program ogłosimy w sierpniu.
    
    A wszystko dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017”. W silnej konkurencji 1187 wniosków z całego kraju nasz projekt znalazł się na 19 miejscu ogółem i pierwszym(!) spośród wniosków wysłanych przez biblioteki.