Zderzenie się z diagnozą informującą o niepełnosprawności dziecka, to dla wielu szok i początek nierównej walki o godne warunki życia. Rehabilitacja, leki, hospitalizacja, to długi i żmudny proces oswajania się z chorobą i minimalizowanie jej skutków. W tym wszystkim, starając się zapewnić choremu jak najlepsze warunki, ich opiekunowie często zapominają o swoich potrzebach. O potrzebach opiekunów osób niepełnosprawnych, o ich marzeniach, ale też o zmęczeniu, złych chwilach i trudnych emocjach rozmawialiśmy wczoraj z dziennikarzem, autorem reportażu “Żeby umarło przede mną“ – Jackiem Hołubem. Podczas spotkania wspomniano także o książce, którą autor współtworzył z Piotrem Głuchowskim, dotyczącej jednej z bardziej kontrowersyjnych postaci Kościoła Katolickiego – redemptorysty Ojca Rydzyka.