Doroczne Dni Inowrocławia stały się doskonałą okazją do spotkań z czytelnikami w Filii nr 7.
Najmłodsi uczestniczyli w spotkaniu „Magia i tajemnice Inowrocławia…” poświęconym inowrocławskim  legendom i związanym z nimi wydarzeniom historycznym.
Dzieci z przedszkola „Pod Tęczą” wysłuchały trzech opowieści: „Sólena”, „Królowa Jadwiga w Inowrocławiu” i „O Świętym Wojciechu w Inowrocławiu” z książki Katarzyny Podczaskiej „Legendy i opowieści grodu na soli”.
Fascynujące dla młodych słuchaczy okazały się koleje życia młodziutkiej królowej i niebezpieczna misja ewangelizacyjna biskupa Wojciecha.
Miłym zakończeniem spotkania była wspólna zabawa: układanki, odgadywanie legendarnych postaci oraz inowrocławskie kolorowanki.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11 uczestniczyli w lekcji bibliotecznej „Urok dawnego Inowrocławia…” połączonej z prezentacją multimedialną przygotowaną w oparciu o kolekcję pocztówek ze zbiorów Czytelni Regionalnej.
Pokaz slajdów uzupełniły fragmenty książki Czesława Sikorskiego „Encyklopedia wiedzy o zabytkach Inowrocławia”.
Teraźniejsze oblicze naszego miasta, urok rodzimej przyrody, a przede wszystkim oryginalność budowli, piękno detali architektonicznych i motywów ornamentalnych oddają fotografie młodego inowrocławianina Mateusza Krzymińskiego.
Wrażliwość, uważne spojrzenie i zapewne talent autora zdjęć pozwalają odkryć na nowo urodę obiektów, przedmiotów i miejsc.
Prace Mateusza Krzymińskiego można oglądać w Filii nr 7 do końca czerwca.
Serdecznie zapraszamy…

{webgallery} {/webgallery}