Wczoraj (6 czerwca br.) z okazji tegorocznych obchodów Dni Inowrocławia w Saloniku Literacko-Artystycznym zabrzmiała poezja. Uczestnicy warsztatów Pracowni Literacko-Artystycznej, działającej przy Bibliotece, laureaci konkursu „Inowrocław wierszem pisany” oraz jego uczestnicy czytali wiersze poświęcone naszemu miastu. Niektóre z nich zostały zamieszczone w wydawnictwie okolicznościowym, którego promocja odbyła się właśnie podczas wczorajszego spotkania.

Pomysłodawcą konkursu oraz jednodniówki „Inowrocław wierszem pisany” jest Michał Siewkowski – dr nauk humanistycznych, poeta i artysta plastyk.

Laureatami konkursu zostali:
Anna Piliszewska z Wieliczki,
Anna Hankiewicz z Inowrocławia,
Katarzyna Wiktoria Polak z Krakowa.

Jednodniówka dostępna jest w Czytelni Regionalnej Biblioteki Głównej w Inowrocławiu.