Taki był temat lekcji bibliotecznej, która 8 stycznia odbyła się w Filii nr 1. Na zajęcia przyszli uczniowie z klasy IV Szkoły Podstawowej nr 6. Na początku dzieci dowiedziały się, jak doszło do Powstania i jak przebiegło ono w Poznaniu. Przypomniały sobie kim był Ignacy Paderewski, a także zapoznały się z sylwetką generała Stanisława Taczaka. Młodzi czytelnicy porównywali siły polskie i pruskie, stacjonujące na terenie naszego miasta, poznali historię jego wyzwolenia, oraz rolę jaką odegrali kapitan Paweł Cyms i biskup Antoni Laubitz. Na koniec spotkania dzieci zmierzyły się z krzyżówką utrwalającą zdobytą wiedzę.