Z wykształcenia jest chemikiem, ale swoje życie poświęcił pasji, jaką są góry. Jest jednym z trzech polskich himalaistów, który zdobył wszystkie ośmiotysięczniki – ostatni, Annapurnę, w 2010 roku. Przez wiele lat związany był z łódzkim Akademickim Klubem Górskim, któremu kilkakrotnie przewodził. W ubiegłym roku został Prezesem Polskiego Związku Alpinizmu. Po licznych wyprawach postanowił sięgnąć po pióro i napisać co nieco o sobie i o tym, co go fascynuje – górach i podróżach.

Piotr Pustelnik wraz z autobiografią zawitają do Biblioteki Miejskiej 20 listopada, godz. 18:00. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja przygotowana przed podróżnika, która przybliży nam jego pasję.

Na spotkanie obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odbierać od 9.11 w Wypożyczalni dla Dorosłych. Wydarzenie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”, dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Inowrocławia w ramach realizacji zadania „Wspinanie na Kujawach” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Spotkanie autorskie - Piotr Pustelnik