W dniu 15.05.2014 r. w Filii nr 2 dla Dzieci odbył się finał konkursu „żywego słowa” pt. „Dlaczego warto czytać”. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w Inowrocławiu, a jego celem było zwrócenie dzieciom uwagi na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego mówienia oraz kształtowania umiejętności poprawnego i logicznego formułowania myśli.
Konkurs umożliwił uczestnikom przeżycie doznań artystycznych, stworzył możliwości autoprezentacji oraz przyczynił się do wzmocnienia poczucia własnej wartości. Jury w składzie: Wanda Garus, Krystyna Świtalska, Michał Łoniewski wyłoniło trzech zwycięzców:

Jakub Muszalski        I miejsce
Agnieszka Dreliszak        II miejsce
Aleksandra Cieślik        III miejsce

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy.

{webgallery} {/webgallery}