Lutowe spotkanie oparte będzie w nawiązaniu do Dnia Niedźwiedzia. W programie: wiadomości o niedźwiedziu brunatnym i polarnym – cechy, zwyczaje i miejsce bytowania, wskazanie różnic, przegląd książek popularnonaukowych poświęconych niedźwiedziom..
W ramach dziecięcej Pracowni Rękodzieła wykonamy z papieru ruchomą paszczę niedźwiedzia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!