W piątek 16 grudnia br. w Saloniku gościliśmy Adrianę Romańską  i Józefa Bednarczyka – archeologów zatrudnionych w  Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasi goście zaprezentowali publikację pt. ”Karczyn/Witowy stan. 21/22. Birytualne cmentarzysko kultury przeworskiej z Kujaw”. Książka jest wynikiem wieloletnich badań, które zostały zainicjowane w roku 2002 na gruntach dwóch miejscowości – Karczyna i Witowów. Prace wykopaliskowe przeprowadzone przez archeologów objęły ponad 140 arów. Odkryto m.in. ponad 600 obiektów archeologicznych, w tym ok. 120 grobów z okresu rzymskiego i wędrówek ludów. Cmentarzysko w Karczynie/Witowach jest jedyną nekropolią kultury przeworskiej zbadaną w całości. To tutaj odkryto dwa „grobowce książęce”, pierwsze i jedyne w regionie.

Niektóre z obiektów archeologicznych, tj. zapinki, paciorki, grzebień, naczynia oraz groty zostały zaprezentowane na wystawie towarzyszącej spotkaniu.

{webgallery}image1093image1094image1095image1096image1097image1098image1099image1100image1101image1102image1103{/webgallery}