Dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w 2015 roku”
Ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia
Celem projektu jest wypracowanie trwałych postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, podniesienie poczucia wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan. Ideą zadania „Eko – dzieciaki II” jest kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, promowanie świadomości ekologicznej – wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach. Realizowany projekt stworzy wiele sytuacji pozwalających dzieciom na świadome uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Wśród planowanych zadań znalazły się warsztaty ekologiczne, plastyczne, mydlarskie, konkursy ekologiczne i spektakle teatralne o tematyce ekologicznej.
Termin realizacji zadania: 1.04 – 7.12.2015 roku