Filia Nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych po raz kolejny zaprosiła do udziału w konkursie plastycznym pt. „Eko – choinka” osoby niepełnosprawne na wykonanie ozdoby świątecznej. Jury dokonało oceny 61 prac, zwracając uwagę na pomysłowość, estetykę wykonania, dobór materiałów i stopień trudności. Komisja przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych:

Kat. I –   do 12 lat
I m-ce – Oliwier Nieznalski  – Zespół Szkół Integracyjnych
II m-ce – Martyna Kasprzak – Zespół Szkół Integracyjnych
III m-ce Miłosz Sobociński – Zespół Szkół Integracyjnych
Wyróżnienie:  Zofia Głowacka

Kat. II – od 13 – 20 lat
I m-ce – Amadeusz Tomczak  – Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego
II m-ce – Adam Sokołowski – Zespół Szkół Integracyjnych
III m-ce – Adrianna Janecka – ind. Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego

Wyróżnienie:  Krystian Gwit– ind. Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego

Kat. III – powyżej 20 lat
I – m-ce Piotr Mrówczyński – Integracyjne Centrum Aktywności Nadzieja Życia
II – m-ce Adrian Pacholski – Integracyjne Centrum Aktywności Nadzieja Życia
III – m-ce Stanisława Zaleta – Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”
III – m-ce Radomir Kałaczyński – Świetlica Wiejska w Batkowie

Wyróżnienie:
Karolina Holc – Środowiskowy Dom Samopomocy
Marek Wiśniewski – Środowiskowy Dom Samopomocy
Roman Raczkowski – Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku
Procek Janina – Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”

W uroczystym podsumowaniu konkursu grupa teatralna TEATROMANIACY z Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie zaprezentowała z przedstawienie pt. „Dziewczynka z zapałkami”.

{webgallery}  „Dziewczynka z zapałkami” podsumowała „Eko-choinkę”  „Dziewczynka z zapałkami” podsumowała „Eko-choinkę”  „Dziewczynka z zapałkami” podsumowała „Eko-choinkę”  „Dziewczynka z zapałkami” podsumowała „Eko-choinkę”  „Dziewczynka z zapałkami” podsumowała „Eko-choinkę”  „Dziewczynka z zapałkami” podsumowała „Eko-choinkę”  „Dziewczynka z zapałkami” podsumowała „Eko-choinkę”  „Dziewczynka z zapałkami” podsumowała „Eko-choinkę”  „Dziewczynka z zapałkami” podsumowała „Eko-choinkę” {/webgallery}