Dzień Kobiet w Bibliotece Miejskiej, choć odbył się już 7 marca, obfitował w szereg atrakcji, o które zadbało także Stowarzyszenie „Nowa Para Butów”.
Od godziny 11 odbywało się spotkanie „Inny, czyli jaki?” z przewodniczącym Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w Polsce, imamem Youssifem Chadidem. Na bazie prezentacji multimedialnej przedstawił zebranym (cieszyła szczególnie obecność młodzieży) krzywdzące stereotypy, jakie rozpowszechniają o islamie media. Odniósł się tym samym do ataków, których padł ofiarą w ubiegłym roku. W dyskusji z uczestnikami nakreślił także rolę kobiet w społeczności muzułmańskiej.
O godzinie 18 wraz z licznie zebraną publicznością przenieśliśmy się do czasów, gdy ziemie polskie zamieszkiwali Tatarzy, a to za sprawą Karoliny Cichej i Mateusza Szemraja, którzy wykonali koncert pieśni tatarskich. Można było usłyszeć także wiele utworów inspirowanych ludowymi przyśpiewkami z Ukrainy, Białorusi i Litwy oraz pieśni żydowskie. Niepowtarzalne brzmienie zapewniały oryginalne instrumenty etniczne takie jak: lutnia arabska, drumla, czy cymbały.
Na dzień ten przypadł także finał zbiórki kosmetyków prowadzonej wspólnie przez Stowarzyszenie
i Bibliotekę. Członkinie „Nowej Pary Butów” skorzystały z okazji, by podziękować wszystkim darczyńcom i osobom, które wspierają działania organizacji.
Wydarzenie współorganizowane przez Bibliotekę Miejską i Stowarzyszenie „Nowa Para Butów”.