Obecnie dzieci od najmłodszych lat mają kontakt z elektroniką i Internetem, co niestety wiąże się z wieloma zagrożeniami. O tym jak bezpiecznie i właściwie korzystać z sieci, mówił uczniom z kl. II ze SP nr 1 i SPI w „Tajemniczym Ogrodzie”, Filii nr 2 dla Dzieci i Filii nr 4, informatyk, Szymon Kościkiewicz. Podkreślona została rola komunikacji między dziećmi a rodzicami, a także fakt, że nie wolno wierzyć we wszystko, co przeczyta się w Internecie. Ponadto zwrócono uwagę na stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób, z którymi uczniowie piszą na czatach oraz nie podawania danych osobowych.