Po świątecznej i noworocznej przerwie w Filii nr 1 we wtorek 9 stycznia ponownie spotkały się Bystrzaki. Mali czytelnicy rozwiązywali kalambury i zagadki o tematyce zimowej. Kolejne zajęcia odbędą się 6 lutego o godz. 1600 w Bibliotece, przy ul. Wilkońskiego 32.
Wszystkich chętnych zapraszamy!