W sobotę, 13 września 2014 roku, trzydzieścioro śmiałków w wieku 10-12 lat, podzielonych na trzy grupy wzięło udział w grze terenowej zorganizowanej przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Uczestnicy z mapą w ręku, i pod opieką dorosłych, wędrowali po filiach inowrocławskiej biblioteki, usytuowanych w różnych dzielnicach miasta, gdzie czekały na nich  zadania związane z gramatyką i ortografią. Młodzi czytelnicy zmierzyli się m.in.: z odmianą przez przypadki słów „oko” w rosole i „oko” jako narząd wzroku, wykazali się znajomością synonimów, antonimów, związków frazeologicznych oraz zasad ortografii i interpunkcji. Ich wiedza została nagrodzona upominkami, dyplomami i balonami, a głód, po kilkukilometrowej przechadzce, zaspokojony pyszną pizzą i słodkim poczęstunkiem. A wszystko to w ramach projektu „Oj! czysty język” wpisującego się w program „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

{webgallery} Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! Dzieci sprawdziły kondycję norm językowych! {/webgallery}