29 kwietnia w Filii nr 7 odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem dyskutowano o książce Mariusza Urbanka „Broniewski: wódka, miłość, polityka”. To pierwsza kompletna, oparta na materiałach źródłowych biografia Władysława Broniewskiego, ukazująca jego skomplikowane losy, fascynacje i rozczarowania polityczne oraz nieprzejednaną postawę polskiego patrioty, mimo pozorów uległości wobec władzy i nacisków politycznych. Wiele przytoczonych w książce wierszy ukazuje, jak bardzo twórczość poety osadzona była w świecie osobistych doznań, przeżyć i przemyśleń, a nie była wynikiem koniunkturalnych rozgrywek. W odczuciu wszystkich uczestniczek dyskusji spuścizna Broniewskiego to wielka narodowa liryka poety walczącego i pragnącego żyć w kraju, gdzie nie ma podziałów, gdzie każdy może żyć godnie. Przypominamy, że spotkanie z Mariuszem Urbankiem odbędzie się 15 maja o godz. 18:00 w Saloniku Literacko – Artystycznym przy ul. Kilińskiego 16.

Wszystkich miłośników książek i dyskusji serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki: 27 maja o godz. 11.00 w Filii nr 7 przy ul. Marulewskiej 7.

Będziemy rozmawiać o książce Khaleda Hosseiniego „Chłopiec z latawcem”.

{webgallery} {/webgallery}