Zapraszamy miłośników książek na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK) działającego przy Wypożyczalni dla Dorosłych.
Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się 7 września (poniedziałek) o godz. 16.00 w Czytelni Regionalnej przy ul. Kilińskiego 16.
Tym razem klubowa dyskusja toczyć będzie się wokół książki holenderskiego pisarza Gerbranda  Bakkera „Na górze cisza”.
Dyskusję moderować będzie prof. Paweł Zajas, pracownik naukowy Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor książek: Postkolonialne imaginarium połudnowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej, Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej.
    
Osoby zainteresowane działalnością klubów mogą zgłaszać się do DKK istniejących przy: Wypożyczalni dla Dorosłych ul. Kilińskiego 16, tel. 3579389 (ostatnie wtorki miesiąca); Filii nr 1, ul. Wilkońskiego 32. tel. 3576470; Filii nr 3, ul. Szarych Szeregów 2, tel. 3521903; Filii nr 7, ul. Marulewska 7, tel. 3573245. 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y