Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przygotowała kolejne ułatwienie dla osób niewidomych i słabo widzących. W związku z realizacją projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabo widzących” realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasza Biblioteka została wybrana, by otrzymać nieodpłatnie od Stowarzyszenia „Larix” (na zasadach użyczenia) urządzenie CZYTAK  PLUS do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Koszt urządzenia pokrywany jest w ramach niniejszego projektu, który ma na celu umożliwienie kontaktu osobom niewidomym i słabo widzącym z książką mówioną, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych.
Istnieje bardzo duża grupa czytelników, których nie stać na zakup urządzenia. To właśnie im chcemy pomóc. W Filii Nr 12 Dla Ludzi Niepełnosprawnych przy ul. Kilińskiego 16  czytelnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wady wzroku mogą wypożyczyć odtwarzacz Czytak Plus  – na czas nie dłuższy niż 60 dni.
Audiobooki są doskonałym rozwiązaniem również dla ludzi, których stan zdrowia bądź wiek nie pozwalają na czytanie druku. Pierwszymi odbiorcami CZYTAKA są członkowie Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Inowrocławiu.

{webgallery} {/webgallery}