O potrzebie równouprawnienia mówi się dziś w debacie publicznej, jednak należy zdać sobie sprawę, że nie jest to problem tylko naszej generacji. O konieczności zrównania praw mówiło się już znacznie wcześniej, a najgłośniej 100 lat temu, kiedy to walczyliśmy o niepodległość naszego kraju.
Jak kształtowały się w Polsce ruchy kobiece, jakie były ich czołowe nazwiska oraz, jakie prawo pozwalało mężczyźnie… decydować o karmieniu piersią swojego potomstwa przez matkę opowiedziała nam dr Aneta Niewęgłowska z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.
W krótkim, ale niebywale ciekawym wykładzie pn.: „Chcemy całego życia. Kilka słów na temat równouprawnienia Polek na przełomie XIX i XX wieku.
Badaczka przedstawiła nie tylko sytuację prawną i społeczną w tym czasie i związaną z nią specyfikę statusu kobiety, ale także wskazała na źródła ruchów emancypacyjnych w Polsce i jego czołowe postaci, takie jak, Kazimierę Bujwidową, Elizę Orzeszkową, Marię Dulębiankę, ale również Aleksandrę Szczerbińską, żonę Marszałka Piłsudskiego.

W wykładzie brali udział uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu pod opieką Pani Elżbiety Piniewskiej.

Wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nowa Para Butów”.