Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Regulaminy

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych

REGULAMIN korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu   Regulamin Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Głównej i filii miejskich w zakresie ich wypożyczania i udostępniania, korzystania ze sprzętu komputerowego oraz innych usług bibliotecznych.   1 Postanowienia ogólne   Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają stali mieszkańcy Inowrocławia ...

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Czytaj więcej ...

Regulamin zasad windykacji wierzytelności, umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych

Regulamin zasad windykacji wierzytelności, umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. § 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin dotyczący zasad windykacji wierzytelności, umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. 2. ...

Regulamin zasad windykacji wierzytelności, umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Czytaj więcej ...

Regulamin Monitoringu Wizyjnego

Regulamin Monitoringu Wizyjnego Biblioteki Miejskiej im. Jan Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych poprzez monitoring wizyjny na terenie obiektów administrowanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Regulamin określa reguły miejsc instalowania monitoringu wizyjnego, reguły zapisu, reguły przechowywania, zabezpieczenia i usuwania danych a także dopuszczalność udostępnienia danych zgromadzonych poprzez monitoring wizyjny. Monitoring wizyjny nie może obejmować ...

Regulamin Monitoringu Wizyjnego Czytaj więcej ...