,,Biblioteka pachnąca wrażeniami’’ – pod tym tytułem 6 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty przeprowadzone przez trenerkę Stowarzyszenia KLANZA Małgorzatę Swędrowską. Uczestniczki szkolenia doświadczyły na sobie czym jest czytanie wrażeniowe, czyli jak inicjować spotkania z książką w grupie dzieci przedszkolnych
i wczesnoszkolnych, by najmłodsi czytelnicy aktywnie wzięli w nich udział. Trenerka pokazała jak za pomocą zabawy można zyskać ich uwagę i skupienie. Przedstawiła 3 etapy motywowania dzieci do czytania oraz na konkretnych przykładach książek pokazała jak rozbudzić w nich ciekawość oraz miłość do obcowania z książką.
W warsztatach uczestniczyły bibliotekarki z placówek inowrocławskiej książnicy oraz z Powiatu Inowrocławskiego.