Regulamin Programu Partnerskiego
„Bilet do kultury”

Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego „Bilet do kultury” oraz warunki uczestnictwa w Programie.

1. Program Partnerski „Bilet do kultury”

Program Partnerski „Bilet do kultury” jest organizowany i zarządzany przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu [zwaną dalej BM] przy współpracy innych instytucji kultury i przedsiębiorców, z którymi BM zawarła porozumienie o współpracy („Partnerzy Programu”). Program jest prowadzony na terenie Polski. Informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie dostępne są na stronie internetowej
BM www.jan-kasprowicz.bmino.pl. Uczestnicy Programu Partnerskiego „Bilet do kultury”, którzy są Czytelnikami BM
i posiadają aktywną kartę biblioteczną będą mogli korzystać z atrakcyjnych rabatów i akcji promocyjnych u naszych Partnerów, którzy włączyli się do programu partnerskiego BM w Inowrocławiu. Karta biblioteczna będzie oznaczona hologramem „Bilet do kultury”.

2. Uczestnicy

Uczestnikiem Programu „Bilet do kultury” może być każda osoba, która jest zarejestrowanym Czytelnikiem BM w Inowrocławiu i posiada aktywną kartę biblioteczną. Przez pierwsze użycie karty bibliotecznej z hologramem „Bilet do kultury” , potwierdzają Państwo, że akceptują Regulamin Programu „Bilet do kultury”. Informacje dotyczące Programu „Bilet do kultury” będą dostępne na stronie internetowej biblioteki www.jan-kasprowicz.bmino.pl.

3. Partnerzy Programu „Bilet do kultury”

Partnerem Programu „Bilet do kultury” może być każda instytucja kulturalna lub inna oraz przedsiębiorcy, właściciele firm, którzy podpiszą z BM umowę o współpracy.

4. Karta Programu „Bilet do kultury”

Karta Programu „Bilet do kultury” umożliwia udział w programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. „Bilet do kultury to specjalnie oznaczona karta biblioteczna Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, która poza standardową funkcją dostępu do zbiorów biblioteki umożliwi jej posiadaczom uzyskanie rozmaitych korzyści poza książnicą. Czytelnicy będą mogli także korzystać z atrakcyjnych rabatów i akcji promocyjnych u naszych Partnerów, którzy włączyli się do programu BM w Inowrocławiu. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową ani inną kartą z funkcją płatniczą.

Postanowienia końcowe

Kwestie dotyczące danych osobowych oraz ich przetwarzania przez BM określa Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Regulaminu Programu „Bilet do kultury”, właściwe jest prawo polskie.