Dział Instrukcyjno-Metodyczny
tel. (52) 35-37-488
Adresy mailowe :
a.konczal@bmino.pl
j.strzelecka@bmino.pl