W środowy, mglisty poranek 26 października mieliśmy okazję spotkać się w Saloniku Literacko-Artystycznym z Dariuszem Chyłą. Kierownik inowrocławskiego oddziału Archiwum Państwowego w Bydgoszczy zajmująco przedstawił działalność i zgromadzony zasób podległej mu placówki. Odpowiadał przy tym na wiele pytań bibliotekarek i bibliotekarzy, pragnących pogłębić swoją wiedzę dotyczącą archiwaliów, i to zarówno ze względów zawodowych, jak i prywatnych.

Podczas wizyty nasz gość i pani dyrektor przywołali również postać Tadeusza Kaliskiego, który w latach 1955-1970 kierował miejscowym Archiwum. Regionalista przyczynił się też do powojennego odrodzenia naszej książnicy i aktywnie działał w sekcji bibliograficznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.