Szczegóły wydarzenia


Sylwetki Kujawian – Wichlińska Justyna Emiliaziemianka, działaczka społeczna, nauczycielka. Prezentacja postaci w 145 rocznicę urodzin. Wystawa dostępna w Czytelni Regionalnej do 28.02.br.