W poniedziałkowe popołudnie  9 lutego br. w Saloniku Literacko-Artystycznym zgromadził się tłum zainteresowanych wykładem dra hab. Tomasza Łaszkiewicza pt. „Między asymilacją a tożsamością – Żydzi w Inowrocławiu w XIX-XX wieku”. Prelegent został zaproszony przez Stowarzyszenie „Nowa Para Butów” i Biblitekę Miejską im. Jana Kasprowicza. W swoim wystąpieniu dr hab. Łaszkiewicz przybliżył dzieje społeczności żydowskiej, poruszył kwestie jej tożsamości narodowej i religijnej. Mowa była również o zjawisku antysemityzmu, jego skali i rodzajach. Uczestnicy spotkania wzięli udział w wirtualnym spacerze śladami inowrocławskich Żydów. Poznali przedstawicieli tej zbiorowości m.in. historię rodziny Levy’ch oraz zapoznali się z obiektami ich kultury materialnej. Tematyka wykladu wywołała falę pytań i dyskusję.

{webgallery} Po spotkaniu z Tomaszem Łaszkiewiczem Po spotkaniu z Tomaszem Łaszkiewiczem {/webgallery}