Pasjonaci historii starożytnej licznie przybyli 17 marca 2015 r. do Saloniku Literacko – Artystycznego na wykład dra Józefa Bednarczyka, pracownika Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. ”Askaukalis – emporium na kujawskim odcinku szlaku bursztynowego (II w. p.n.e. – V w. n.e.)”. Prelekcja, bogato zobrazowana slajdami zapoznała zgromadzonych z historią odkrycia emporium i przybliżyła postać prof. Aleksandry Cofty-Broniewskiej, która 40 lat temu zlokalizowała osadę. Uwarunkowania terenu oraz bliskie sąsiedztwo ośrodków rzemieślniczych  i handlowych sprawiły, że w starożytności powstał w okolicach dzisiejszej Kruszy Zamkowej prężny ośrodek handlowy. W roku 2014  na polu Państwa Paterów, opiekunów Askaukalis  zrekonstruowano świątynię z I w. p.n.e. i udostępniono dla zwiedzających.
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Nowa Para Butów” i Biblioteka.

{webgallery}{/webgallery}