We wtorkowe popołudnie 16 września gościliśmy Agatę Hącię. Pani doktor nauk humanistycznych w tajniki polszczyzny wprowadza studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na zajęciach z kultury języka, uczniów – poprzez podręczniki jej autorstwa i współpracę z Olimpiadą Literatury i Języka Polskiego, a słuchaczy Polskiego Radia – w audycjach Programu Czwartego. Tym razem razem odwiedzający Salonik Literacko-Artystyczny mieli okazje poszerzyć lingwistyczne horyzonty.
Dowiedzieliśmy się się, że wbrew częstym narzekaniom polszczyzna się rozwija i językoznawcy nie zauważają żadnych realnych zagrożeń dla jej trwania. Takie zjawiska jak coraz powszechniejsze używanie wulgaryzmów czy moda na zapożyczenia z języka angielskiego mogą jednak irytować. Zanim zaczniemy piętnować nadmiar anglicyzmów, pamiętajmy, że że około 70% słów zapisanych w słownikach poprawnej polszczyzny zostało przejętych wcześniej z innych języków.
Agata Hącia ucieszyła też wszystkich wielbicieli tradycji, a zmartwiła tych, którzy mają kłopoty z poprawnym używaniem u i ó, rz i ż, ch i h. Rada Języka Polskiego nie planuje reformy ortografii
Imprezę zorganizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Ojczysty – dodaj do ulubionych.

{webgallery} Jeszcze polszczyzna nie zginęła... Jeszcze polszczyzna nie zginęła... {/webgallery}