Szczegóły wydarzenia


„Rytm i film” – dyskusja, poprzedzona projekcją pełnometrażowego dokumentu „Rytm to jest to!” ze zbiorów Biblioteki Miejskiej, prowadzona przez kulturoznawcą i pedagoga dra Łukasza Oliwkowskiego na temat przedstawionego eksperymentu społecznego i artystycznego, łączącego naukę tańca z wychowywaniem i integracją nastolatków pochodzących z różnych krajów i warstw społecznych, a także na temat obecności rytmu w dziele filmowym. Realizowane w ramach projektu „Rytmajino”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.