Szczegóły wydarzenia


„Cafe Senior” – spotkanie klubu seniorów, rozmowa o ulubionych książkach.