header-image

Wydarzenia:

„Warto rozumieć Niebo…” – same ciekawe rzeczy o Słońcu i Układzie Słonecznym (w nawiązaniu do Dnia Kosmosu – 21.05 i Dnia Słońca – 3.05) – lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej, w programie: podstawowe informacje o Kosmosie i o najważniejszych planetach, o Słońcu – układanka – ułożenie planet według wielkości oraz według odległości od Słońca, …

„Podróż w krainę książki i informacji” – zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem tekstu, ilustracji, rozbudzenie zainteresowań książką i biblioteką, kształtowanie samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i elektronicznych źródeł informacji

„Wielcy Polacy – Moi Rodacy” – Hugo Kołłątaj” – cykl zajęć poświęconych wybitnym ludziom, którzy rozsławili Polskę na świecie, bądź jak w przypadku mężów stanu wpłynęli na losy państwa. Spotkania przygotowane z okazji Roku Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 6 – 12 lat

„Klub Dobrego Wiersza i Prozy” – dyskusyjne spotkanie dla seniorów, podczas którego czytelnicy mogą zaprezentować własne utwory poetyckie oraz fragmenty prozy 15.05, godz. 1100 – Domu Dziennego Pobytu ul. Łokietka 22.05, godz. 1100 – Środowiskowy Dom Samopomocy 29.05, godz.1100 – Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja życia”

„Moja mama najlepsza na świecie” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z okazji święta Dnia Matki, w programie: czytanie wierszy, ciekawostki związane z Dniem Mamy, wykonywanie laurki dla mam

Wydarzenia: Czytaj więcej ...

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast