Zajęcia cykliczne:
Dyskusyjny Klub Książki – spotkania organizowane raz w miesiącu dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie, ważne: uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji, ani znać się na literaturze

„Książki to okręty myśli” – cykliczne spotkania z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” organizowane raz w miesiącu, w trakcie których prezentowane są ciekawe pozycje książkowe, przybliżane wizerunki interesujących ludzi ze świata kultury

“Osobistości świata kultury, sztuki i literatury” – pogadanki popularyzujące rocznice literackie i kulturalne organizowane przy współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy

Informacje:
Filia nr 3 Biblioteki Miejskiej została założona w 1948 roku i była trzecią z kolei filią powstałą na terenie Inowrocławia. Jak wszystkie placówki ona również borykała się z trudnościami lokalowymi, kilkakrotnie zmieniając swój adres. Od roku 1986 mieści się w budynku Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwanym Domem Złotej Jesieni na Osiedlu Rąbin. Ze względu na bliskość placówki dla dzieci, Filia nr 3 kieruje swą ofertę do czytelników od 15 roku życia. Obecnie placówka mieści się w dwóch pomieszczeniach. Większe, stanowiące wypożyczalnię zawiera cały dostępny księgozbiór z literatury pięknej i popularnonaukowej. Natomiast w drugim pomieszczeniu usytuowano czytelnię z księgozbiorem podręcznym, kserokopiarką i komputerem z dostępem do Internetu. Zarówno dorośli poszukujący odpoczynku przy literaturze pięknej, jak ucząca się i studiująca młodzież mogą znaleźć w zbiorach filii interesujące ich pozycje. Właśnie młodzież stanowi najliczniejszą grupę zapisanych czytelników. Biblioteka dysponuje księgozbiorem wielkości ponad 17 tys. woluminów i takimi tytułami czasopism jak:

Aura
Gazeta Pomorska
Gazeta Wyborcza
Poradnik Bibliotekarza
Przyjaciółka
Viva

Z uwagi na usytuowanie placówki w Domu Złotej Jesieni, gdzie mieszkają starsi ludzie, prowadzona jest działalność kulturalna skierowana głównie do seniorów. Filia, przy organizacji imprez, współpracuje również z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy i Domem Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”.

Regulamin