Godziny otwarcia
Poniedziałek: 9:00 – 17:00
Wtorek: 9:00 – 17:00
Środa: 9:00 – 15:00
Czwartek: 9:00 – 17:00
Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte
Telefon
+48 52 356 77 01
E-Mail
regionalna@bmino.pl

Otwarcie Czytelni Regionalnej nastąpiło 7 maja 2004 roku. Księgozbiór placówki stanowi część księgozbioru Czytelni Głównej, gdzie wcześniej gromadzono, przechowywano i udostępniano regionalia.
W zbiorach placówki znajdują się wydawnictwa zwarte (książki), wydawnictwa ciągłe (gazety, czasopisma) oraz zbiory specjalne, wśród których odnaleźć można dokumenty życia społecznego. Od początku istnienia placówki rejestrowane i archiwizowane są na płytach CD i DVD audycje telewizyjne dotyczące miasta i regionu.
Wśród książek, których liczba sięga przeszło 1800 woluminów, Czytelnia Regionalna gromadzi monografie historyczno-geograficzne, przewodniki, poezję, albumy, informatory związane z tematyką regionu i miasta . W tej grupie największym skarbem placówki są zbiory rodziny Czaplów. Zbiory te różnorodne pod względem charakteru składają się z dzieł historycznych, geograficznych, poezji i dzieł poświęconych heraldyce. Szczególne miejsce zajmuje monografia pt. “Kujawy. Opis Kujaw pod względem historycznym, geograficznym…” z przedmową Zygmunta Czapli. Inną cenną pozycją jest książka wydrukowana w roku 1911 w Inowrocławiu nosząca tytuł “Der Kreis Hohensalza”. W Czytelni dostępna jest również “Lista obywateli Miasta Inowrocławia uprawnionych do głosowania w latach 1903, 1905, 1907” (“Liste der stimmfahigen Burger der Stadt Hohensalza pro 1903, 1905, 1907”).
W “Regionalnej” swoje miejsce znalazły także przedwojenne przewodniki po Inowrocławiu i Kujawach autorstwa Karola Kopcia i Stanisława Waszaka, a także przewodniki po Uzdrowisku, np. “Zdrojowisko Inowrocław” wydane przez Drukarnię Kujawską i “Solbad Hohensalza” (Uzdrowisko Inowrocław).
Do księgozbioru Czytelni włączono dzieła Jana Kasprowicza i Stanisława Przybyszewskiego, a także monografie ich życia i twórczości. Jest wśród nich powieść “Il regno doloroso” z dedykacją Przybyszewskiego. Nie sposób wymienić wszystkich pozycji w zbiorze dokumentów drukowanych. Wiele z nich stanowi cenne źródło do badań nad historią, kulturą i gospodarką miasta i regionu.
Obok wydawnictw zwartych odrębną grupę stanowią czasopisma i gazetki lokalne. Zgromadzone periodyki pochodzą z lat przedwojennych, czasu wojny i lat powojennych.
Najcenniejszą gazetą przechowywaną w Bibliotece jest “Dziennik Kujawski” ukazujący się w naszym mieście nieprzerwanie od roku 1893 do 1939. Wydawany był przez grupę działaczy skupionych w towarzystwie pod nazwą Księgarnia i Drukarnia Dziennika Kujawskiego. Cechą charakterystyczną gazety były liczne dodatki, m.in. “Piast”, “Życie Towarzystw”, “Praktyczna Kujawianka”. Książnica inowrocławska posiada najbardziej (mimo pewnych braków w obrębie niektórych roczników) kompletny zbiór Dziennika Kujawskiego. Periodyk jest dostępny na mikrofilmach. Niektóre roczniki dostępne są przez Internet w Inowrocławskiej Bibliotece Cyfrowej.
Czytelnia posiada również czasopisma w języku niemieckim: “Kujawischer Bote” i “Hohensalzaer Zeitung”.
Z prasy powojennej zgromadzono roczniki : “Robotnika Kujawskiego” ukazującego się od kwietnia 1945 do lutego 1947 roku, “Ziemi Kujawskiej” wychodzącej od marca 1947 do grudnia 1950 roku, “Gazety Kujawskiej”, która pod tym tytułem istniała do 1975 roku. W Bibliotece przechowywane są również roczniki “Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, które ukazywały się od 1947 do 2002 roku, roczniki tygodnika społeczno-politycznego “Nowiny Inowrocławskie” (swoim tytułem nawiązujące do pierwszego dziennika ukazującego się po wojnie). Periodyk ukazywał się w latach 1982 – 1990. Na bieżąco w placówce dostępne są: “Gazeta Pomorska”, „Kurier Inowrocławski”, „Nasze Miasto Inowrocław”, „Express Inowrocław”.
Od 2006 roku systematycznie digitalizowane są roczniki powojenne – „Robotnika Kujawskiego” za lata 1945-1947, „Ziemi Kujawskiej” za lata 1947-1950, „Gazety Kujawskiej” i „Gazety Pomorskiej” , „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” . Zdigitalizowane dzienniki z tych lat udostępniane są wyłącznie na płytach CD.
Księgozbiór placówki to także zbiory specjalne – jest to grupa bardzo zróżnicowana. Należą do nich rękopisy – najbardziej znaczący jest rękopis Zygmunta Czapli „Ewidencja powstańców pochowanych na cmentarzach na terenie miasta Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego z roku 1794, 1831, 1848, 1863, 1918 i 1919”. oraz wycinki prasowe, zbiory kartograficzne, ikonograficzne oraz dokumenty życia społecznego.
Dzięki licznym darczyńcom zbiory nieustannie wzbogacane są o kolejne multimedia i dokumenty życia społecznego informujące o aktualnych wydarzeniach. Materiały te podzielone są tematycznie.
W ostatnich latach zbiory Czytelni, powiększyły się o pocztówki z widokami Inowrocławia i okolic.
W Czytelni Regionalnej dostępny jest również “Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” z lat 2003-2011. W placówce skorzystać można z komputera z dostępem do Internetu.

Regulamin