Godziny otwarcia
Poniedziałek: 9:00 – 19:00
Wtorek: 9:00 – 19:00
Środa: 10:00 – 15:00
Czwartek: 9:00 – 19:00
Piątek: 9:00 – 19:00
Sobota: 8:00 – 15:00
Niedziela: Zamknięte
Telefon
+48 52 357 46 38
E-Mail
czytelnia@bmino.pl

Czytelnia Biblioteki Głównej posiada własny wyodrębniony księgozbiór o uniwersalnym charakterze. Swoje miejsce znalazły tu najcenniejsze nabytki Biblioteki Miejskiej. Systematycznie uzupełniany jest dział encyklopedii i słowników. Część księgozbioru stanowią reprinty a spośród nich znany Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego i Bartosza Paprockiego Herby szlachty polskiej.
Cennym nabytkiem jest przechowywany w Czytelni księgozbiór barona von Hahna (dzieła historyczne, filozoficzno-społeczne, literackie w języku angielskim i francuskim z XIX i początku XX wieku, a także 565 starodruków XVII i XVIII-wiecznych), przekazany książnicy w 1948 roku przez władze miejskie.
Ważnym elementem służby informacyjno-bibliograficznej są zgromadzone bibliografie, zarówno bieżące: Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism na CD-ROMach, jak i retrospektywne, np.Bibliografia Historii Polski. Do udzielania informacji wykorzystywany jest również Internet, który stał się nie tylko sposobem komunikacji, ale i narzędziem pracy. Zainstalowany system Informacji Prawnej LEX umożliwia korzystanie z aktów prawnych publikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorze Polskim. Dane zawarte w programie aktualizowane są co miesiąc. Na specjalne życzenie czytelników wypożycza się materiały biblioteczne z innych bibliotek w kraju. Przedmiotem sprowadzenia, oprócz książek są również kopie artykułów z czasopism i mikrofilmy. Warunkiem realizacji zamówienia jest zobowiązanie czytelnika do pokrycia kosztów przesyłki.

Na miejscu można wykonać kserokopie materiałów bibliotecznych.

Regulamin