„Senior potrafi” – zajęcia rękodzielnicze dla seniorów, popularyzacja zanikających dziedzin rękodzieła ludowego, wykorzystanie poznanych technik do współczesnych potrzeb