„Książki to okręt myśli” –– spotkanie z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, w programie: „Żyje się raz” – spotkanie poświecone Sławie Przybylskiej