Czy da się narysować ślimaka, mając zamknięte oczy, według sugestii osoby obok, która rysunek widzi? Oczywiście, wszystko zależy od właściwiej komunikacji i zaufania do drugiego człowieka. O tym, jak powinny wyglądać właściwie relacje z innymi, jak poprzez to kształtuje się nasza samoocena i co jeszcze na nią wpływa, opowiedziała nam w miniony wtorek toruńska psycholog dr Lidia Wiśniewska. W czasie spotkania przybliżyła licznie zebranym słuchaczom konstrukcję ludzkiej psychiki, a dokładnie procesy, w jakich odbywa się budowanie własnej osobowości, akceptacji swoich słabości i nawiązywania relacji interpersonalnych. Pokazała, w jaki sposób postrzegamy siebie oraz, jaki wpływ na naszą samoocenę mają rodzina i społeczeństwo. Swój wywód poparła licznymi przykładami z życia, a także zachęciła uczestników do wspólnej zabawy mającej na celu uświadomienie, na ile jesteśmy w stanie zaufać drugiej osobie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia „Nowa Para Butów” przy współudziale Biblioteki Miejskiej i otworzyło cykl „Wokół człowieka”. Na następne zapraszamy już w czerwcu!

{webgallery}img007img008img009{/webgallery}