„Trzy żywioły”

Projekt:

„Trzy żywioły”

Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w 2013 roku”

 

Ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia

Celem projektu jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży  oraz wykształcenie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i  zachowań. Projekt edukacyjny ma przede wszystkim zintegrować wiedzę z dziedziny ekologii i wykształcić postawy ekologiczne, propagować konkretne zachowania korzystne dla środowiska naturalnego, upowszechniać wiedzę o przyrodzie. Wśród planowanych zadań znalazły się warsztaty ekologiczne, spektakle teatralne, konkursy ekologiczne. 

Termin realizacji zadania:  1.06 – 30.11.2013 roku 


Projekty 2013

  • Propozycja dla osób niewidomych i słabo widzących

   Propozycja dla osób niewidomych i słabo widzących

   Przygotowaliśmy kolejne ułatwienie dla osób niewidomych i słabo widzących. W związku z realizacją projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabo...

  • „Akademia Orange dla Bibliotek”

   „Akademia Orange dla Bibliotek”

   Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu bierze udział w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” realizowanym przez Fundację Orange, którego celem jest wspieranie rozwoju...

  • „Trzy żywioły”

   „Trzy żywioły”

   Projekt: „Trzy żywioły” Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w 2013 roku”   Ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia...

  • „Protokół kulturalny VII” - cykl imprez upowszechnieniowych

   „Protokół kulturalny VII” - cykl imprez upowszechnieniowych

   Projekt: „Protokół kulturalny VII” - cykl imprez upowszechnieniowych Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.” Ze...

  • „Para buch! Tuwim w ruch!”

   „Para buch! Tuwim w ruch!”

   Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU: Promocja literatury i czytelnictwa PROIRYTETU: Promocja czytelnictwa Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadania realizowane w...