„Protokół kulturalny VII” - cykl imprez upowszechnieniowych

Projekt:

„Protokół kulturalny VII” - cykl imprez upowszechnieniowych

Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.”

Ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia

W ramach zadania zaplanowano działania poświęcone różnym dziedzinom literatury i sztuki, które w sposób bezpośredni lub pośredni promować będą czytelnictwo i literaturę wśród mieszkańców miasta. Celem jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i umożliwienie odbiorcy rozwijanie swoich zainteresowań. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Wśród planowanych zadań znalazły się spotkania autorskie, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne i literackie, konkursy literackie dla osób niepełnosprawnych oraz całonocna impreza czytelnicza  „Noc z Andersenem”. 

Termin realizacji zadania:  1.03 – 31.12.2013 r.

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło w Inowrocławiu oraz Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

 


Projekty 2013

  • Propozycja dla osób niewidomych i słabo widzących

   Propozycja dla osób niewidomych i słabo widzących

   Przygotowaliśmy kolejne ułatwienie dla osób niewidomych i słabo widzących. W związku z realizacją projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabo...

  • „Akademia Orange dla Bibliotek”

   „Akademia Orange dla Bibliotek”

   Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu bierze udział w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” realizowanym przez Fundację Orange, którego celem jest wspieranie rozwoju...

  • „Trzy żywioły”

   „Trzy żywioły”

   Projekt: „Trzy żywioły” Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w 2013 roku”   Ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia...

  • „Protokół kulturalny VII” - cykl imprez upowszechnieniowych

   „Protokół kulturalny VII” - cykl imprez upowszechnieniowych

   Projekt: „Protokół kulturalny VII” - cykl imprez upowszechnieniowych Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.” Ze...

  • „Para buch! Tuwim w ruch!”

   „Para buch! Tuwim w ruch!”

   Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU: Promocja literatury i czytelnictwa PROIRYTETU: Promocja czytelnictwa Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadania realizowane w...